Thứ ba,  22/06/2021

Công ty Xổ số: Đại hội công nhân viên chức 2011

LSO-Sáng ngày 18/1/2011, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã tổ chức đại hội công nhân viên chức năm 2011, nhằm tổng kết công tác năm 2010, và bàn phương hướng công tác năm mới.Với chủ đề năng suất, chất lượng, hiệu quả, năm 2010, Công ty đã đạt doanh thu trên 37 tỷ đồng, khai thác 4 loại hình xổ số gồm xổ số truyền thống, lô tô, lô tô cặp số, và xổ số bóc. Tiếp tục giải quyết công ăn việc làm cho trên 350 lao động thuộc các đại lý xổ số toàn tỉnh, góp phần đẩy lùi nạn số đề, cờ bạc. Đã chi trả hoa hồng cho người bán vé trên 4,5 tỷ đồng, chi trả thưởng 19 tỷ đồng. năm 2010 đã nộp ngân sách trên 8,5 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch, đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội từ doanh thu xổ số.Sang năm 2011, với chủ đề “năng suất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, chất lượng hơn nữa”, Công ty sẽ tập trung khai thác các loại hình xổ số, tăng cường thông tin, phát hành...

LSO-Sáng ngày 18/1/2011, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã tổ chức đại hội công nhân viên chức năm 2011, nhằm tổng kết công tác năm 2010, và bàn phương hướng công tác năm mới.

Với chủ đề năng suất, chất lượng, hiệu quả, năm 2010, Công ty đã đạt doanh thu trên 37 tỷ đồng, khai thác 4 loại hình xổ số gồm xổ số truyền thống, lô tô, lô tô cặp số, và xổ số bóc. Tiếp tục giải quyết công ăn việc làm cho trên 350 lao động thuộc các đại lý xổ số toàn tỉnh, góp phần đẩy lùi nạn số đề, cờ bạc. Đã chi trả hoa hồng cho người bán vé trên 4,5 tỷ đồng, chi trả thưởng 19 tỷ đồng. năm 2010 đã nộp ngân sách trên 8,5 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch, đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội từ doanh thu xổ số.
Sang năm 2011, với chủ đề “năng suất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, chất lượng hơn nữa”, Công ty sẽ tập trung khai thác các loại hình xổ số, tăng cường thông tin, phát hành các đợt vé trong dịp tết lễ hội để tăng doanh thu, đóng góp tích cực vào thu nộp ngân sách.
Đông Bắc