Thứ bảy,  12/06/2021

Ðảng CS Việt Nam có vai trò quyết định đối với các thành tựu của đất nước

Tại cuộc trao đổi ý kiến mới đây với phóng viên TTXVN tại Tô-ki-ô, Phó Chủ tịch Đảng CS Nhật Bản (JCP) Y-a-xư-ô Ô-ga-ta đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới suốt 25 năm qua cũng như vai trò của Đảng CS Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và trong mối quan hệ giữa hai chính đảng.Ông Ô-ga-ta khẳng định Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và ngoại giao. Về kinh tế - xã hội, Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hơn 7%/năm trong những năm gần đây, đạt thành tựu rất lớn trong xóa đói, giảm nghèo, được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cao. Về ngoại giao, Việt Nam đã trở thành Thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ trong các năm 2008 và 2009. Ông Ô-ga-ta nhấn mạnh rằng, năm 2010, Việt Nam - với cương vị Chủ tịch ASEAN - đã tạo ra một khuôn khổ mới trong ASEAN là Hội nghị Bộ...

Tại cuộc trao đổi ý kiến mới đây với phóng viên TTXVN tại Tô-ki-ô, Phó Chủ tịch Đảng CS Nhật Bản (JCP) Y-a-xư-ô Ô-ga-ta đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới suốt 25 năm qua cũng như vai trò của Đảng CS Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và trong mối quan hệ giữa hai chính đảng.

Ông Ô-ga-ta khẳng định Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và ngoại giao. Về kinh tế – xã hội, Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hơn 7%/năm trong những năm gần đây, đạt thành tựu rất lớn trong xóa đói, giảm nghèo, được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cao. Về ngoại giao, Việt Nam đã trở thành Thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ trong các năm 2008 và 2009. Ông Ô-ga-ta nhấn mạnh rằng, năm 2010, Việt Nam – với cương vị Chủ tịch ASEAN – đã tạo ra một khuôn khổ mới trong ASEAN là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và góp phần tăng cường sự đoàn kết trong ASEAN để đối phó các vấn đề chung của khu vực. Ông khẳng định vai trò của Đảng CS Việt Nam mang tính quyết định trong việc lãnh đạo đất nước để đạt được các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội như vậy. Ông Ô-ga-ta bày tỏ tin tưởng rằng thông qua Đại hội lần thứ XI Đảng CS Việt Nam, Đảng CS Việt Nam sẽ tạo ra bước tiến mới trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phó Chủ tịch JCP bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng CS Việt Nam và Đảng CS Nhật Bản, được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, trên cơ sở hữu nghị, đoàn kết, vững mạnh và tin tưởng. Mối quan hệ này đã không ngừng phát triển trong thời gian qua, thông qua chuyến thăm của các quan chức cấp cao hai đảng. Trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai đảng sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động giao lưu, trao đổi lý luận và các vấn đề mang tính thực tiễn như hòa bình ở châu Á.

Ngày 17-1, tại trụ sở Đảng CS Ác-hen-ti-na (PCA), trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bu-ê-nốt Ai-rết, ông Hoóc-hê Crây-nết, Bí thư phụ trách quan hệ quốc tế của PCA bày tỏ khâm phục những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Ông khẳng định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam là tấm gương sáng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam là nguồn cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội tại Mỹ la-tinh. Ông Crây-nết nhận định chủ nghĩa xã hội gắn liền với thực tiễn đổi mới đã làm nổi bật vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông cho biết trong những ngày qua, các đảng viên PCA luôn theo dõi sát sao những diễn biến của Đại hội lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam. Nhiều thông tin về sự kiện chính trị, xã hội quan trọng này đối với Đảng và nhân dân Việt Nam đã được đăng tải trên các ấn phẩm của PCA. Ông gửi lời chào mừng tới Đại hội và bày tỏ tin tưởng rằng, Đảng CS Việt Nam sẽ có đủ sức mạnh để vận dụng một cách sáng tạo nghị quyết của Đại hội để tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới.

Theo Nhandan