Thứ tư,  23/06/2021

Ðại hội lần thứ XI của Ðảng CS Việt Nam là sự kiện lớn, thể hiện quyết tâm của Ðảng CS Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế

Ngày 19-1, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đồng chí Vương Gia Thụy, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng CS Trung Quốc, nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam là sự kiện lớn mở đầu cho thập niên thứ hai của thế kỷ 21.Đại hội đã tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ đặt ra từ Đại hội lần thứ X, định ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong mười năm tới và bầu ban lãnh đạo Trung ương khóa mới.Đồng chí Vương Gia Thụy nêu rõ, trong năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của Việt Nam không ngừng được đẩy mạnh, chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết nhất trí, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, quán triệt thực hiện tinh thần của...

Ngày 19-1, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đồng chí Vương Gia Thụy, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng CS Trung Quốc, nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam là sự kiện lớn mở đầu cho thập niên thứ hai của thế kỷ 21.

Đại hội đã tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ đặt ra từ Đại hội lần thứ X, định ra Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong mười năm tới và bầu ban lãnh đạo Trung ương khóa mới.

Đồng chí Vương Gia Thụy nêu rõ, trong năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của Việt Nam không ngừng được đẩy mạnh, chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết nhất trí, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội lần thứ XI, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí Vương Gia Thụy nêu rõ, dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các nhà lãnh đạo hai nước cùng nỗ lực chung của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển. Về chính trị, hai bên tích cực đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc, trao đổi, giao lưu nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Quan hệ hợp tác kinh tế không ngừng được đẩy mạnh với kim ngạch thương mại song phương vượt 30 tỷ USD trong năm 2010. Về giao lưu giữa hai Đảng, hai bên đã tổ chức sáu lần hội thảo lý luận, giao lưu đoàn thể được tiến hành thường xuyên, trao đổi cán bộ tiến triển thuận lợi. Các hoạt động giao lưu nhân dân trong &#39Năm hữu nghị Việt – Trung&#39 diễn ra thuận lợi, Đại hội thanh niên Trung – Việt thành công rực rỡ, có ảnh hưởng sâu rộng.

Đồng chí Vương Gia Thụy nhấn mạnh, củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc là phù hợp với lợi ích căn bản của hai Đảng và nhân dân hai nước, là chính sách kiên định của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Phía Trung Quốc kiên định phương châm &#39láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai&#39 và tinh thần &#39bốn tốt&#39 (bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt), tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi cấp cao, tăng cường lòng tin, đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, mở rộng giao lưu nhân dân, xử lý ổn thỏa những vấn đề trong quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam lên tầm cao mới.

* Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, Chủ tịch QH Cu-ba Ri-các-đô A-la-công khẳng định, Đại hội lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam thể hiện quyết tâm của Đảng CS Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế đất nước. Đồng chí cũng đánh giá cao việc toàn dân đã tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đại hội, thể hiện tinh thần dân chủ, sự liên hệ chặt chẽ của Đảng CS Việt Nam với nhân dân, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch QH R. A-la-công cũng đánh giá cao những thành tựu kinh tế – xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 25 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam. Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, sau gần một phần tư thế kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam tiếp tục củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện công cuộc đổi mới. Theo Chủ tịch A-la-công, nhân dân Cu-ba và nhân dân Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với tình cảm anh em và đoàn kết vô cùng sâu sắc. Trong suốt nửa thế kỷ qua, hai dân tộc đã kề vai sát cánh đương đầu với những cuộc tiến công và muôn vàn thách thức. Lãnh đạo hai nước không ngừng vun đắp cho sự phát triển của mối quan hệ song phương. Mối quan hệ Cu-ba – Việt Nam sẽ trường tồn với thời gian và sẽ được các thế hệ tương lai tiếp tục gìn giữ. Đồng chí cho rằng, những thành tựu của Đảng CS Việt Nam cũng là thành tựu của Cu-ba, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch QH A-la-công bày tỏ tin tưởng chắc chắn, Đại hội lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam thành công tốt đẹp và ban lãnh đạo mới của Đảng sẽ đảm đương vai trò lịch sử thực hiện những mục tiêu mà Đại hội đề ra, dẫn dắt nhân dân xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp.

Theo Nhandan