Thứ ba,  30/05/2023

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII

Ngày 19-1, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 412/VPCP-TH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ diễn ra trong năm 2011.Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.Bộ Công an chỉ đạo việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, xây dựng các phương án chủ động đối phó những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.Thanh tra Chính phủ chỉ...

Ngày 19-1, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 412/VPCP-TH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ diễn ra trong năm 2011.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Công an chỉ đạo việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, xây dựng các phương án chủ động đối phó những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

Theo Nhandan