Thứ tư,  07/06/2023

Chủ tịch nước ban hành quyết định về việc tặng quà Tết các đối tượng có công với cách mạng

Ngày 14-1, Chủ tịch nước ký Quyết định số 68/QĐ-CTN về việc tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.Theo quyết định này, Chủ tịch nước tặng quà mức 400 nghìn đồng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng...

Ngày 14-1, Chủ tịch nước ký Quyết định số 68/QĐ-CTN về việc tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Theo quyết định này, Chủ tịch nước tặng quà mức 400 nghìn đồng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà 200 nghìn đồng đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Nhandan