Thứ hai,  21/06/2021

Công đoàn ngành GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 18/1/2011, Công đoàn ngành GTVT Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.Năm 2010, Công đoàn ngành GTVT luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ, nghị quyết của công đoàn cho 563 lượt CNVC-LĐ; quan tâm chăm lo đến tình hình đời sống, việc làm của CNVC-LĐ, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu: “Kỷ cương, hợp tác, chất lượng, an toàn và hiệu quả” được công đoàn cơ sở và đông đảo CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, có nếp sống văn hóa được các cấp công đoàn quan tâm chú trọng và triển khai thực hiện hiệu quả. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh…Tại hội nghị, các đại biểu đã...

LSO-Ngày 18/1/2011, Công đoàn ngành GTVT Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Năm 2010, Công đoàn ngành GTVT luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ, nghị quyết của công đoàn cho 563 lượt CNVC-LĐ; quan tâm chăm lo đến tình hình đời sống, việc làm của CNVC-LĐ, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu: “Kỷ cương, hợp tác, chất lượng, an toàn và hiệu quả” được công đoàn cơ sở và đông đảo CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, có nếp sống văn hóa được các cấp công đoàn quan tâm chú trọng và triển khai thực hiện hiệu quả. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh…
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra những ý kiến, kiến nghị để hoạt động công đoàn ngành GTVT trong năm 2011 tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.
Lãnh đạo Sở GTVT tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Công đoàn ngành đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2010.

Đức Anh