Thứ năm,  23/09/2021

HOẠT ÐỘNG CỦA LÃNH ÐẠO ÐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ MTTQ VIỆT NAM

Sáng 22-1, đồng chí Trung tướng TRẦN ĐẠI QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, đến thăm và chúc Tết Tân Mão cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ; trong đó có sự đóng góp của Công an thành phố trên các mặt kinh tế - xã hội; giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2010; xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nam Bộ.Đồng chí Trần Đại Quang yêu cầu Công an TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ về các chủ trương, đường lối, chính sách, nhất là những quan điểm mới của Đảng về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn...

Sáng 22-1, đồng chí Trung tướng TRẦN ĐẠI QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, đến thăm và chúc Tết Tân Mão cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ; trong đó có sự đóng góp của Công an thành phố trên các mặt kinh tế – xã hội; giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2010; xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nam Bộ.
Đồng chí Trần Đại Quang yêu cầu Công an TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ về các chủ trương, đường lối, chính sách, nhất là những quan điểm mới của Đảng về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng thế trận phòng thủ quốc phòng-an ninh; phát hiện, kiến nghị chỉ đạo khắc phục những sơ hở trong điều hành quản lý kinh tế-xã hội; chủ động trong công tác đấu tranh, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để lây lan, kéo dài, hình thành các &#39điểm nóng&#39, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tăng cường quản lý công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, trước hết là trong dịp Tết Tân Mão. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ&#39 gắn với thực hiện phong trào &#39Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân&#39 và các phong trào thi đua yêu nước khác.
Theo Nhandan