Thứ năm,  05/08/2021

Nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính đảng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được Điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước:Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn; Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào; Quốc vương Cam-pu-chia Xăm-đéc Prẹ-ba-rôm-ma-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia Xăm-đéc Chia Xim; Tổng thống LB Nga Đ.A.Mét-vê-đép; Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng In; Thủ tướng Vương quốc Thái-lan A-bi-xịt Vê-cha-chi-va; Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G.Diu-ga-nốp; Ban Chấp hành T.Ư Đảng Công nhân Cộng sản Hung-ga-ri; Chủ tịch Đảng CS Băng-la-đét M.A.Khan; Tổng Thư ký Đảng FUNCINPEC, Cam-pu-chia Nhiếc...

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được Điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước:

Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn; Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào; Quốc vương Cam-pu-chia Xăm-đéc Prẹ-ba-rôm-ma-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia Xăm-đéc Chia Xim; Tổng thống LB Nga Đ.A.Mét-vê-đép; Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng In; Thủ tướng Vương quốc Thái-lan A-bi-xịt Vê-cha-chi-va; Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G.Diu-ga-nốp; Ban Chấp hành T.Ư Đảng Công nhân Cộng sản Hung-ga-ri; Chủ tịch Đảng CS Băng-la-đét M.A.Khan; Tổng Thư ký Đảng FUNCINPEC, Cam-pu-chia Nhiếc Bun-chay.

Theo Nhandan