Chủ nhật,  25/02/2024

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

– Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ luôn quan tâm khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho biết: Hằng năm, nhà trường luôn đẩy mạnh triển khai công tác nghiên cứu khoa học đến tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên. Để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, nhà trường đã ban hành các quy chế, quy định nhằm định hướng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, phục vụ công tác quản lý, điều hành nền nếp, khoa học và hiệu quả.

Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cập nhật thông tin phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã thực hiện 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường, tất cả các đề tài đều đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, kết quả chấm điểm đều đạt từ khá trở lên. Nội dung nghiên cứu đa dạng, phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập, tổng kết thực tiễn như: xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn; xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; nâng cao chất lượng đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Bình Gia; vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên với việc xây dựng nông thôn mới ở các xã an toàn khu của huyện Bắc Sơn; một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Tràng Định…

Thạc sỹ Hoàng Bích Trâm, giảng viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho biết: với mục tiêu nâng cao chất lượng văn hóa trường Đảng, xây dựng và hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2022, tôi đã thực hiện đề tài “Xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ – Thực trạng và giải pháp”. Đề tài đã tập trung làm sáng tỏ các nội dung lý luận, phân tích thực trạng nâng cao chất lượng thực hiện các quy định liên quan về văn hóa trường Đảng, xây dựng hệ thống giải pháp đẩy mạnh thực hiện các quy định liên quan về văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Cùng với đó, việc tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học thường xuyên được nhà trường tổ chức và đi vào nền nếp, bám sát chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các sự kiện lịch sử của đất nước và thực tiễn đời sống xã hội. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã tổ chức 15 cuộc hội thảo khoa học cấp trường. Chủ đề các cuộc hội thảo khoa học đã tập trung nghiên cứu về một số nội dung trong hệ thống các quan điểm của Mác Ăng ghen; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bàn về việc triển khai và thực hiện một số các nghị quyết của Đảng vào thực tế của nhà trường… Đặc biệt, nhà trường còn phối hợp với Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức 2 cuộc hội thảo thực hiện đề tài cấp bộ; năm 2019, nhà trường đã chủ trì tổ chức hội thảo khao học cấp tỉnh và tham mưu cho tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ (nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 4/11/1909 – 4/11/2019) với chủ đề: “Đồng chí Hoàng Văn Thụ – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, cung cấp những luận cứ khoa học, bổ sung kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn vào bài giảng cho đội ngũ giảng viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã góp phần vào việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các học viện, cơ quan quản lý khoa học… Qua hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng viên nhà trường tích lũy được kinh nghiệm trong thực tiễn, tích cực tham gia thao giảng các cấp, thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đạt được những kết quả nhất định. Từ năm 2015 đến nay, đã có trên 120 lượt đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi cấp khoa; 98 lượt đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường; 6 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh (trong đó 2 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi xuất sắc).

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện hiệu quả các giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh và từng bước xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trở thành Trường Chính trị đạt chuẩn.

NÔNG ĐÌNH QUANG