Thứ sáu,  18/06/2021

Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên thứ nhất

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, họp phiên thứ nhất. Dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử; các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các thành viên Hội đồng bầu cử cùng đại diện các ban, ngành liên quan.Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng bầu cử đã đóng góp ý kiến liên quan việc phân công công tác tổ chức bầu cử, bảo đảm tính thống nhất từ T.Ư đến các địa phương; công tác hiệp thương, chuẩn bị nhân sự; công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử; công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ bầu cử địa phương để cuộc bầu cử đạt...

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, họp phiên thứ nhất.
Dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử; các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các thành viên Hội đồng bầu cử cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng bầu cử đã đóng góp ý kiến liên quan việc phân công công tác tổ chức bầu cử, bảo đảm tính thống nhất từ T.Ư đến các địa phương; công tác hiệp thương, chuẩn bị nhân sự; công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử; công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ bầu cử địa phương để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt. Hội đồng bầu cử góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử dự kiến diễn ra ngày 10 và 11-2 tới; lịch trình thời gian triển khai công tác bầu cử. Theo kế hoạch, Hội đồng bầu cử sẽ thành lập ba tiểu ban, gồm: Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban an ninh trật tự.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, diễn ra cùng một ngày, do vậy khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực cao của từng thành viên Hội đồng bầu cử và các tổ bầu cử từ T.Ư đến địa phương. Ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành chức năng khẩn trương rà soát những vấn đề liên quan công tác bầu cử. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành từ T.Ư đến địa phương trong việc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tiếp xúc cử tri, hiệp thương. Công tác chuẩn bị bầu cử và bầu cử đòi hỏi từng cán bộ làm công tác bầu cử, các tiểu ban bầu cử phải nắm chắc các quy định của pháp luật, kế hoạch, tiến độ cụ thể trong hoạt động chuẩn bị bầu cử và bầu cử. Có hướng dẫn cụ thể việc biên soạn, phát hành cẩm nang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện. Các bước tiến hành lựa chọn nhân sự phải được thực hiện dân chủ, đúng luật, phải có đánh giá đúng, bố trí đúng, nhằm nâng cao chất lượng ứng cử viên đại biểu QH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau phiên họp thứ nhất, các tiểu ban khẩn trương triển khai các công việc. Trước mắt, chuẩn bị tốt Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử sẽ diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán.

Theo Nhandan