Thứ tư,  23/06/2021

Kết nạp 500 đảng viên mới trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La

Ngày 24-1, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La (Sơn La), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tổng kết năm năm (2005-2010) phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La; ký giao ước thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, an toàn giữa các đơn vị trên công trường năm 2011. Các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thái Phụng Nê, Phó Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La cùng 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân đại diện cho hơn mười nghìn cán bộ, kỹ sư, những người thợ trên công trường, tham dự.Năm 2011, các đơn vị đã giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đạt tổng giá trị sản lượng gần 539,5 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp đạt khoảng 488,6 tỷ đồng, bảo đảm khối lượng thi công đổ bê-tông CVC (bê-tông thường) 108.220 m3, đổ bê-tông RCC đập chính (bê-tông đầm lăn) 729.500 m3; tổ hợp lắp đặt thiết bị 12.953 tấn, sản xuất đá dăm các loại 85.000 m3. Bảo đảm đạt và vượt các...

Ngày 24-1, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La (Sơn La), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tổng kết năm năm (2005-2010) phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La; ký giao ước thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, an toàn giữa các đơn vị trên công trường năm 2011. Các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thái Phụng Nê, Phó Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La cùng 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân đại diện cho hơn mười nghìn cán bộ, kỹ sư, những người thợ trên công trường, tham dự.

Năm 2011, các đơn vị đã giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đạt tổng giá trị sản lượng gần 539,5 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp đạt khoảng 488,6 tỷ đồng, bảo đảm khối lượng thi công đổ bê-tông CVC (bê-tông thường) 108.220 m3, đổ bê-tông RCC đập chính (bê-tông đầm lăn) 729.500 m3; tổ hợp lắp đặt thiết bị 12.953 tấn, sản xuất đá dăm các loại 85.000 m3. Bảo đảm đạt và vượt các mốc chính năm 2011 phát điện tổ máy số 2 vào ngày 30-4, phát điện tổ máy số 3, số 4 vào tháng 8 và tháng 12-2011…

Từ phong trào thi đua liên kết năm năm qua, các công đoàn cơ sở và tổ chức Đoàn thanh niên đã bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng xem xét và kết nạp hơn 500 đảng viên mới.

Theo Nhandan