Chủ nhật,  20/06/2021

Quy định về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.Theo đó, BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách Nhà nước được Nhà nước cấp lệ phí chi trả bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định. BHXH Việt Nam cho vay đối với ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội (bên vay), thời hạn cho vay cụ thể từng hợp đồng do hai bên thỏa thuận nhưng nhiều nhất không quá năm năm; lãi suất thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội thuộc bốn ngân hàng thương mại nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay. Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động bình quân có biến động tăng hoặc giảm đến 30% so...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Theo đó, BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách Nhà nước được Nhà nước cấp lệ phí chi trả bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định. BHXH Việt Nam cho vay đối với ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội (bên vay), thời hạn cho vay cụ thể từng hợp đồng do hai bên thỏa thuận nhưng nhiều nhất không quá năm năm; lãi suất thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội thuộc bốn ngân hàng thương mại nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay. Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động bình quân có biến động tăng hoặc giảm đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng thì BHXH Việt Nam và bên vay xem xét điều chỉnh lãi suất theo tỷ lệ tương ứng để bảo đảm quyền lợi của các bên.

Theo Nhandan