Thứ ba,  30/05/2023

Hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng

LSO-Trong thời gian qua Tỉnh uỷ và Đảng ủy Bộ đội biên phòng đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, thống nhất chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả phân giới, cắm mốc, Nghị định thư phân giới, cắm mốc và các hiệp định về quy chế quản lý biên giới, hiệp định về cửa khẩu.Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Sơn giúp dân làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: Phan CầuTỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới; Đề án “Nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, gắn với việc đưa dân trở lại làng bản cũ và xây dựng một số thôn, bản dân cư mới ở khu vực biên giới” để tập trung chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc triển...

LSO-Trong thời gian qua Tỉnh uỷ và Đảng ủy Bộ đội biên phòng đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, thống nhất chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả phân giới, cắm mốc, Nghị định thư phân giới, cắm mốc và các hiệp định về quy chế quản lý biên giới, hiệp định về cửa khẩu.
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Sơn giúp dân làm đường giao thông nông thôn – Ảnh: Phan Cầu
Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới; Đề án “Nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, gắn với việc đưa dân trở lại làng bản cũ và xây dựng một số thôn, bản dân cư mới ở khu vực biên giới” để tập trung chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc triển khai thực hiện. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) cùng với các cấp, các ngành triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng khu vực biên giới; nhất là Dự án 661 do BĐBP làm chủ đầu tư, gắn việc trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng của nhân dân biên giới với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đến nay trên toàn tuyến biên giới của tỉnh đã trồng được trên 3.840 ha rừng, dọc theo đường biên giới. Dự án đã đem lại hiệu quả rất thiết thực về kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, xóa bỏ thói quen phá rừng, giải quyết việc làm cho nhân dân các xã biên giới, góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng BĐBP, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Biên phòng tỉnh trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 04-8-2009 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, thống nhất trong việc bố trí sắp xếp, quy hoạch cán bộ theo phân cấp; kiện toàn đội ngũ cán bộ biên phòng tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ đường biên giới, các phong trào hướng về biên giới với nhiều hình thức, đạt hiệu quả thiết thực; nâng cao hiệu quả chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; các hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân dân các xã, thôn, bản biên giới và các đồn biên phòng nhân dịp các ngày lễ, tết. Tỉnh uỷ đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ biên phòng tỉnh với huyện ủy các huyện biên giới; cấp ủy các đồn biên phòng với đảng ủy các xã, thị trấn biên giới; tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế, qua đó đã nâng cao từng bước hiệu quả hoạt động phối hợp của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Biên phòng tỉnh với cấp ủy các huyện, xã biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy BĐBP. Phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, công tác vận động quần chúng địa bàn biên giới. Phối hợp chặt chẽ trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ người địa phương, người dân tộc thiểu số; chủ động tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp ủy, cán bộ chủ trì. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quản lý bảo vệ hệ thống cột mốc trên tuyến biên giới của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn bán tiền giả, vận chuyển vũ khí, thuốc nổ qua biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép.

Minh Quân