Thứ ba,  06/06/2023

Thành phố Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 63 CT/TW

LSO-Ngày 24/1/2011, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.Thực hiện Chỉ thị số 63 của Bộ Chính trị, việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ luôn được thành phố quan tâm chú trọng, tích cực đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, được nông dân ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Công tác dạy nghề, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao KHKT được quan tâm, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả, thúc đẩy sản xuất phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở nông thôn ngày càng được cải thiện, các chế độ, chính sách khám chữa bệnh được thực...

LSO-Ngày 24/1/2011, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị số 63 của Bộ Chính trị, việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ luôn được thành phố quan tâm chú trọng, tích cực đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, được nông dân ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Công tác dạy nghề, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao KHKT được quan tâm, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả, thúc đẩy sản xuất phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở nông thôn ngày càng được cải thiện, các chế độ, chính sách khám chữa bệnh được thực hiện đầy đủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,38% theo tiêu chí mới. Cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, xây dựng mới đã tạo điều kiện tiêu thụ hàng hóa khu vực nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nông thôn, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Nhân dịp này, UBND thành phố Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 63.
Đức Anh