Thứ năm,  01/06/2023

Nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

* Các địa phương thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng Ngày 25-1, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh ôn lại chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 81 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức...

* Các địa phương thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng Ngày 25-1, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh ôn lại chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 81 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức và sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình.

Những năm qua, Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới…

Dịp này, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho một đồng chí, 50 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí, 40 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 15 đồng chí.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 1.260 đồng chí, trong đó, 155 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 245 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 296 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 564 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 25-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía nam để thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự hội nghị, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào, Giám đốc các trường chính trị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các báo cáo viên…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã giới thiệu về quá trình chuẩn bị các Văn kiện và công tác nhân sự BCH T.Ư; nội dung chính của các Văn kiện; kết quả bầu BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư… Đồng chí Nguyễn Bắc Son phát biểu ý kiến nêu rõ: Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào BCH T.Ư khóa XI. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các cơ quan thông tin đại chúng, các báo cáo viên các tỉnh, thành phố tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng; tuyên truyền các hoạt động tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các Văn kiện Đại hội; tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sáng 25-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể buổi họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng Xuân Tân Mão. Đông đảo các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, thị xã, lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng đã đến dự…

Đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã ôn lại lịch sử của Đảng ta trong 81 năm qua. Trong thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, yêu nước đã và đang được Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tiền Giang phát huy, biến quyết tâm thành hành động cách mạng, sáng tạo trong lao động, sản xuất đưa Tiền Giang từ một tỉnh nông nghiệp, kinh tế chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn khó khăn, đến nay đã trở thành một tỉnh có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, ra sức &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2011 và mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ngày 25-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng; thông tin những nét mới của Đại hội lần này và khẳng định Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp. Từ thành công của Đại hội đã tạo niềm tin, sức mạnh mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng cả nước phấn đấu, vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Nhandan