Thứ tư,  01/02/2023

Hội Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân

– Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị (khóa VI) quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm ngày tuyền thống của hội. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của các CCB.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta, của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta, là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022

Ngay khi thành lập, Hội CCB Việt Nam xác định mục đích là “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu”. Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phương châm “Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, Hội CCB Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và hiệu quả, xứng đáng là một đoàn thể chính trị – xã hội, là chỗ dựa đáng tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Lực lượng CCB đã nêu cao bản chất và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội CCB tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 35.800 hội viên. Các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của hội, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ. Hội tham gia tích cực học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trong Nhân dân. Trong 5 năm qua, hội CCB các cấp đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID -19 được gần 1 tỷ đồng, hơn 5 tấn gạo, hiến gần 70.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng ở địa phương; xóa được hàng chục ngôi nhà dột nát cho hội viên CCB; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các cơ quan chức năng thực hiện hàng chục cuộc giám sát, phản biện; thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Hội CCB các cấp của tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến về xây dựng các nghị quyết của cấp ủy Đảng, và chương trình phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, quốc phòng – an ninh của chính quyền. Hội đã phát động hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Các cấp hội đã xây dựng quy chế giám sát, phản biện xã hội, quy chế góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra. Các cấp hội phối hợp với các ngành tổ chức tốt việc bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm cho hàng triệu lượt CCB, vận động CCB tham gia chuyển đổi ngành nghề, xóa bỏ vườn tạp, thay thế giống mới, trồng cây ăn quả, trồng rừng và chăn nuôi những con vật có giá trị kinh tế cao.

CCB huyện Văn Lãng trao đổi thông tin về công tác hội.  Ảnh: Dương Kim

Trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, nhiều CCB đã nêu gương sáng, mẫu mực, tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất trong sáng, phong cách và lối sống khiêm tốn, giản dị, chân thực, gần gũi có sức thuyết phục, thu phục nhân tâm; luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ.

Qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp hội luôn coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, hội viên, nhờ vậy, hội viên CCB được tiếp cận nhanh những vấn đề thời sự, định hướng tư tưởng trước những sự kiện lớn, những biến động phức tạp, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy những thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, hội viên CCB mãi mãi giữ vững phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, tổ chức hội giao phó, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với hình ảnh người CCB, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân.

MAI TÙNG