Thứ năm,  24/06/2021

Việt Nam bác bỏ nhận xét sai trái của Tổ chức theo dõi Nhân quyền

Ngày 25-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về báo cáo hằng năm của Tổ chức theo dõi Nhân quyền cáo buộc Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và quyền tự do ngôn luận trong năm 2010, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:Chúng tôi bác bỏ những nhận xét sai trái về Việt Nam trong báo cáo hằng năm ra ngày 24-1-2011 của Tổ chức theo dõi Nhân quyền.Ở Việt Nam các quyền tự do, dân chủ của mọi người dân, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Cũng như ở mọi quốc gia trên thế giới, để bảo đảm kỷ cương pháp luật, nhà nước pháp quyền, mọi vi phạm pháp luật được xử lý theo đúng quy định của pháp...

Ngày 25-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về báo cáo hằng năm của Tổ chức theo dõi Nhân quyền cáo buộc Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và quyền tự do ngôn luận trong năm 2010, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

Chúng tôi bác bỏ những nhận xét sai trái về Việt Nam trong báo cáo hằng năm ra ngày 24-1-2011 của Tổ chức theo dõi Nhân quyền.

Ở Việt Nam các quyền tự do, dân chủ của mọi người dân, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Cũng như ở mọi quốc gia trên thế giới, để bảo đảm kỷ cương pháp luật, nhà nước pháp quyền, mọi vi phạm pháp luật được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nhandan