Chủ nhật,  20/06/2021

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO- Ngày 27/1/2011, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTN năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh chủ trì hội nghị.Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh…Năm 2010, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kiên trì, liên tục. Công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện. Các cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết đơn, xử lý những vụ việc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo. Bước đầu thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp trong thực hiện công tác PCTN. Các cơ quan tư pháp đẩy mạnh việc xử lý những...

LSO- Ngày 27/1/2011, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTN năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh…
Năm 2010, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kiên trì, liên tục. Công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện. Các cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết đơn, xử lý những vụ việc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo. Bước đầu thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp trong thực hiện công tác PCTN. Các cơ quan tư pháp đẩy mạnh việc xử lý những vụ án tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả những biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác PCTN đã có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã được kiềm chế.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2011, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức thành viên, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo về PCTN tỉnh; biểu dương, khen thưởng kịp thời người có thành tích tham gia chống tham nhũng.

Nông Minh Thảo