Thứ năm,  01/06/2023

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại BHXH tỉnh

LSO-Ngày 27/1/2011, Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XII do bà Trần Thị Hoa Sinh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại BHXH tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2010 trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn, về phía BHXH tỉnh có Ban Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành, Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn. Đ/c trưởng đoàn kết luận buổi làm việc tại BHXH tỉnhTại buổi làm việc với đoàn, lãnh đạo BHXH tỉnh đã báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2010 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung làm rõ các văn bản quy phạm pháp luật; tình hình và kết quả thu, chi BHXH bắt buộc năm 2010; tình hình triển khai BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; chi hoạt động năm 2010 của cơ quan BHXH địa phương và đề xuất các ý kiến, kiến nghị đối với tỉnh và trung ương nhằm thực hiện hiệu quả hơn công...

LSO-Ngày 27/1/2011, Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XII do bà Trần Thị Hoa Sinh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại BHXH tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2010 trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn, về phía BHXH tỉnh có Ban Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành, Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn.

Đ/c trưởng đoàn kết luận buổi làm việc tại BHXH tỉnh
Tại buổi làm việc với đoàn, lãnh đạo BHXH tỉnh đã báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2010 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung làm rõ các văn bản quy phạm pháp luật; tình hình và kết quả thu, chi BHXH bắt buộc năm 2010; tình hình triển khai BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; chi hoạt động năm 2010 của cơ quan BHXH địa phương và đề xuất các ý kiến, kiến nghị đối với tỉnh và trung ương nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác BHXH trong thời gian tới.
Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc BHXH tỉnh, các thành viên trong đoàn đã nêu ý kiến chất vấn xung quanh các vấn đề cân đối thu, chi BHXH bắt buộc, việc xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành BHXH tỉnh với các ngành liên quan nhằm thực hiện hiệu quả Luật BHXH; thực hiện phối hợp tuyên truyền các loại hình BHXH đến với người dân, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; công tác khai thác triệt để các nguồn thu của BHXH… Tiếp đó, Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã giải trình làm rõ thêm các nhóm vấn đề mà các thành viên trong đoàn đã nêu.
Toàn cảnh buổi giám sát tại BHXH tỉnh
Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Hoa Sinh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả BHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2010, đặc biệt trong công tác quản lý và sử dụng Quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thanh tra, kiểm tra, điều tra xác định, quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH, nắm rõ mức lương, tiền công của người đóng BHXH. Thường xuyên chủ động báo cáo những khó khăn với chính quyền địa phương. Gắn kết cơ quan BHXH với các cơ quan quản lý Nhà nước khác. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho nhân dân để người dân tích cực tham gia BHXH một cách hiệu quả hơn, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp làm công tác này theo hướng cầm tay chỉ việc. Những ý kiến, đề xuất của BHXH tỉnh với UBND tỉnh và trung ương, đoàn sẽ xem xét, tổng hợp và chuyển đến tỉnh cũng như các bộ, ngành trung ương có thẩm quyền.
Thanh Huyền