Thứ bảy,  03/06/2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú trọng: Sớm đưa Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng đi vào thực tế cuộc sống

Chiều 27-1, tại Hà Nội, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng, chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật toàn thể thành viên các tổ biên tập văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với công lao và sự đóng góp tâm sức, trí tuệ của toàn thể thành viên các tổ biên tập văn kiện, để xây dựng nên bộ văn kiện toàn diện, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. TỒNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI THÀNH VIÊN CÁC TỒ BIÊN TẬP VẮN KIỆN ĐẠI HỘI LẨN THỨ XI CỦA ĐẢNG. Trong gần ba năm qua, các tổ biên tập văn kiện...

Chiều 27-1, tại Hà Nội, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng, chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật toàn thể thành viên các tổ biên tập văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với công lao và sự đóng góp tâm sức, trí tuệ của toàn thể thành viên các tổ biên tập văn kiện, để xây dựng nên bộ văn kiện toàn diện, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
TỒNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI THÀNH VIÊN CÁC TỒ BIÊN TẬP VẮN KIỆN ĐẠI HỘI LẨN THỨ XI CỦA ĐẢNG.


Trong gần ba năm qua, các tổ biên tập văn kiện đã làm việc hết sức công phu, nghiêm túc, bài bản và huy động tối đa sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cấp, các ngành vào việc xây dựng các văn kiện quan trọng trình Đại hội XI của Đảng: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI, cả về phương diện tổ chức, nhân sự và nhất là đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, đề ra đường lối chiến lược xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đại hội XI của Đảng đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của đông đảo nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế. Điều quan trọng là từ Đại hội này đã tỏa ra một niềm tin mới, một khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI kết thúc thành công tốt đẹp, các cấp, các ngành đã và đang tiến hành thông báo nhanh kết quả của Đại hội. Về những công việc cần làm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cần khẩn trương hoàn thiện, phát hành rộng rãi các văn kiện Đại hội XI của Đảng, trên cơ sở đó tổ chức học tập quán triệt, triển khai bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào thực tế cuộc sống.
Nhân dịp Xuân mới sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể thành viên các tổ biên tập văn kiện Đại hội XI của Đảng, một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục đạt nhiều thành công trong công tác.

Theo Nhandan