Thứ ba,  15/06/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 của ngành dầu khí

Ngày 27-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường đại học Dầu khí Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tới dự, có Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng Giám đốc Phùng Đình Thực trình bày kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011, những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chỉ đạo và khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên toàn tập đoàn, năm 2010 hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Với sự trưởng thành nhanh chóng, mở rộng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và gần đây đã mở rộng hoạt động ra ngoài lãnh thổ Việt Nam đã chứng tỏ sự trưởng thành...

Ngày 27-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường đại học Dầu khí Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tới dự, có Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.


Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng Giám đốc Phùng Đình Thực trình bày kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011, những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chỉ đạo và khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên toàn tập đoàn, năm 2010 hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Với sự trưởng thành nhanh chóng, mở rộng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và gần đây đã mở rộng hoạt động ra ngoài lãnh thổ Việt Nam đã chứng tỏ sự trưởng thành nhanh chóng của tập đoàn dầu khí. Đi đôi với phát triển sản xuất, kinh doanh tập đoàn đã tích cực góp phần xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia giữ gìn an ninh chủ quyền quốc gia trên biển.
CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ DẨU KHÍ GIỎI NẮM 2010.


Nguyên nhân của những thành công đó trước hết thuộc về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tập trung đầu tư về tài chính, về con người, đây là quyết sách lớn mang tính chiến lược để xây dựng một tập đoàn kinh tế nhà nước lớn mạnh. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, tự tin, phát huy lao động sáng tạo để xây dựng tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Thành quả đạt được hôm nay là công lao của các thế hệ đi trước gắn chặt với sự hợp tác với các nước, nhất là sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ngành dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, chúng ta vui mừng trước những thành tựu đã qua, đồng thời xác định nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước. Nỗ lực phấn đấu để có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường đầu tư khâu chế biến để tăng sản lượng đạm, điện và các sản phẩm hóa dầu… cho nền kinh tế. Đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cán bộ; mở rộng các quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài; nghiên cứu, đề xuất chủ trương chính sách với Đảng và Nhà nước hình thành quốc sách chắp cánh cho tập đoàn bay cao, bay xa, có vị trí cao hơn trên bản đồ dầu khí thế giới.
Nhân dịp xuân mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc Tết cán bộ, công nhân, viên chức toàn ngành dầu khí.

Theo Nhandan