Thứ ba,  21/03/2023

Cao Bằng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước

* Hội thảo Khoa học "Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước" Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2011), chào đón Tết cổ truyền Tân Mão, tối 28-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2011).Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Ksor Phước, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nghệ An; Đoàn đại biểu hai thành phố Bách Sắc, Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)...

* Hội thảo Khoa học “Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước” Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2011), chào đón Tết cổ truyền Tân Mão, tối 28-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2011).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Ksor Phước, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nghệ An; Đoàn đại biểu hai thành phố Bách Sắc, Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, đọc diễn văn nêu rõ ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cách đây đúng 70 năm, ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) qua cột mốc 108 trên biên giới Việt – Trung về Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với tầm nhìn xa, trông rộng của một nhà chiến lược cách mạng thiên tài, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xác định Cao Bằng là nơi hội tụ các yếu tố &#39thiên thời, địa lợi, nhân hòa&#39 để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước. Tháng 5-1941, tại lán Khuổi Nặm, Người chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8, chỉ đạo chuyển hướng cách mạng Việt Nam, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trước. Tại Cao Bằng, Người chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh, xuất bản Báo Việt Nam Độc Lập, thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam… Từ Pác Bó, Người đã nhóm lên ngọn lửa cách mạng và ngọn lửa đó đã bùng cháy, lan tỏa ra khắp cả nước, soi sáng, dẫn đường cho toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cao Bằng có vinh dự được thay mặt cả nước đón Bác và trở thành một &#39địa chỉ đỏ&#39, căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta. Việc chọn Cao Bằng là nơi trở về sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và xây dựng nơi đây là căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước là thể hiện tầm nhìn chiến lược của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về ý nghĩa trọng yếu của Cao Bằng; thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa một địa phương với toàn quốc, giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tiếp đó, là chương trình biểu diễn nghệ thuật &#39Pác Bó ngày Bác về&#39 do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng biểu diễn với sự tham gia của gần hai trăm diễn viên, thông qua những hình tượng nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử và truyền thống quê hương cách mạng trong những ngày đầu Bác Hồ trở về nước xây dựng căn cứ địa cách mạng tại Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc; các giai đoạn cách mạng của Cao Bằng, của đất nước. Chương trình Lễ kỷ niệm kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tại trung tâm thị xã Cao Bằng.

* Ngày 28-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học: &#39Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước&#39 (28-1-1941 – 28-1-2011) nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta; những hoạt động và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Tại hội thảo đã có 48 tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà lý luận, nghiên cứu khoa học. Các tham luận thống nhất khẳng định: Sự trở về Tổ quốc của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cách đây 70 năm là sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Thời kỳ chuẩn bị mọi mặt, tiến tới phát động Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Người qua Hội nghị Trung ương 8, Đảng ta đã tiến hành phân tích sự vận động của tình hình quốc tế và những biến đổi của tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trong nước; đánh giá những thay đổi về thái độ chính trị của các giai cấp trong xã hội nước ta, từ đó kịp thời quyết định sự thay đổi chiến lược, đề ra quyết sách giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc và giai cấp…

Từ nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, tham luận của các đại biểu đi sâu phân tích, làm rõ hơn tầm nhìn chiến lược của Người trong việc chọn Cao Bằng làm nơi tiến hành lãnh đạo trực tiếp cách mạng Việt Nam; quan điểm và thực tiễn chỉ đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh… Các tham luận rút ra bài học là phải bám sát thực tiễn, phân tích sự vận động của tình hình để kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Theo Nhandan