Thứ ba,  21/03/2023

Chủ tịch UBTWMTTQ Huỳnh Đảm chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ông Huỳnh Đảm mong muốn các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý cho hoạt động của MTTQ Việt NamKỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011) và đón mừng Xuân mới Tân Mão 2011, ngày 28/1, Chủ tịch UBTW MTTQ Huỳnh Đảm tới thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hoàng Quốc Việt; cụ Phan Tử Nghĩa, nguyên Tổng Thư ký đầu tiên Đảng Xã hội Việt Nam và Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp.Chủ tịch UBTW MTTQ Huỳnh Đảm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ông Huỳnh Đảm mong muốn các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý cho hoạt động của MTTQ Việt Nam

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011) và đón mừng Xuân mới Tân Mão 2011, ngày 28/1, Chủ tịch UBTW MTTQ Huỳnh Đảm tới thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hoàng Quốc Việt; cụ Phan Tử Nghĩa, nguyên Tổng Thư ký đầu tiên Đảng Xã hội Việt Nam và Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp.

Chủ tịch UBTW MTTQ Huỳnh Đảm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và sự trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mong muốn các đồng chí luôn quan tâm theo dõi, góp ý cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của mình, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Ngày 29/1, ông Huỳnh Đảm tiếp tục đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và dâng hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn; cố Chủ tịch nước, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Tôn Đức Thắng; cố Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Lê Quang Đạo

Theo Nhandan