Thứ ba,  21/03/2023

Cụm thi đua khối các cơ quan Hội – Hiệp hội tỉnh tổng kết thi đua khen thưởng năm 2010

LSO - Ngày 28/1/2011, Cụm thi đua khối các cơ quan hội – hiệp hội tỉnh do Hội Làm vườn tỉnh làm trưởng cụm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Năm 2010, khối các cơ quan hội – hiệp hội đã nỗ lực xây dựng, củng cố, phát triển cơ quan Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các phong trào xã hội do trung ương, tỉnh phát động; tích cực vận động cán bộ công chức, viên chức, hội viên hưởng ứng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc các quy định về an...

LSO – Ngày 28/1/2011, Cụm thi đua khối các cơ quan hội – hiệp hội tỉnh do Hội Làm vườn tỉnh làm trưởng cụm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Năm 2010, khối các cơ quan hội – hiệp hội đã nỗ lực xây dựng, củng cố, phát triển cơ quan Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các phong trào xã hội do trung ương, tỉnh phát động; tích cực vận động cán bộ công chức, viên chức, hội viên hưởng ứng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông…
Tiếp đó, các đại biểu đã cùng thảo luận, đưa ra những ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng của cụm trong năm 2011. Qua kết quả bình xét, năm 2010, đứng thứ nhất cụm thi đua thuộc về Hội Chữ thập đỏ tỉnh; thứ nhì thuộc về Hội Văn học nghệ thuật; thứ 3 thuộc về Liên minh Hợp tác xã và Hội Đông y tỉnh. Hội nghị cũng đã bầu Hội Đông y tỉnh làm cụm trưởng cụm thi đua các cơ quan hội – hiệp hội tỉnh năm 2011, ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua trong cụm.

Tin ảnh : Đức Anh