Thứ năm,  09/02/2023

Các địa phương kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng

Ngày 29-1, Tỉnh ủy Đác Nông tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta trong 81 năm qua; nêu bật những thành tựu và đóng góp của địa phương trong đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước hôm nay. Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 vào cuộc sống, đồng chí Trần Quốc Huy kêu gọi các đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân tập trung cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ...

Ngày 29-1, Tỉnh ủy Đác Nông tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta trong 81 năm qua; nêu bật những thành tựu và đóng góp của địa phương trong đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước hôm nay.

Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 vào cuộc sống, đồng chí Trần Quốc Huy kêu gọi các đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân tập trung cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.
Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Đác Nông đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho bốn cán bộ nguyên là lãnh đạo của Tỉnh ủy Đác Nông; truy tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Đặng Đức Yến, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
* Sáng 29-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo nhanh những nội dung chủ yếu của Đại hội lần thứ XI của Đảng, đề nghị các đồng chí báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt cao điểm cho cán bộ, đảng viên. Các đảng bộ, cơ quan, đơn vị cơ sở tập trung tổ chức tốt tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Mão.
Theo Nhandan