Thứ ba,  21/03/2023

Thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa, để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang. Như vậy, tỉnh Tuyên Quang có bảy đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: TP Tuyên Quang, và các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình.Huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có tám đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa, để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang. Như vậy, tỉnh Tuyên Quang có bảy đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: TP Tuyên Quang, và các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình.
Huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có tám đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Nhandan