Thứ ba,  15/06/2021

Xã luận: Tiến nhanh trên con đường lớn

LSO-Một năm nữa đã qua đi. Cột mốc thời gian lại ghi thêm những dấu son vào lịch sử của dân tộc. Năm Canh Dần 2010 với biết bao sự kiện diễn ra, là năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ tuyên bố với thế giới và quốc dân đồng bào bằng bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á. Năm 2010 cũng là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục đưa nước ta phát triển đi lên, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với cả nước, Đảng bộ, quân, dân các dân tộc Lạng Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu quan trọng trong phát...

LSO-Một năm nữa đã qua đi. Cột mốc thời gian lại ghi thêm những dấu son vào lịch sử của dân tộc. Năm Canh Dần 2010 với biết bao sự kiện diễn ra, là năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ tuyên bố với thế giới và quốc dân đồng bào bằng bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á. Năm 2010 cũng là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010, là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục đưa nước ta phát triển đi lên, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Cùng với cả nước, Đảng bộ, quân, dân các dân tộc Lạng Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và củng cố, xây dựng hệ thống chính trị. Thành quả đạt được trong những năm qua và năm 2010 là cơ sở vững chắc để chúng ta tiến nhanh trên con đường lớn.
Bước sang năm 2011, năm có nhiều ý nghĩa trọng đại: Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, và cũng là năm đầu tiên bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI. Để tiến kịp với công cuộc đổi mới và xu thế mở cửa, hội nhập của đất nước, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2011 – 2015 là: “Đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu để Lạng Sơn cơ bản đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước… xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Để mục tiêu Nghị quyết trở thành hiện thực, ngay từ đầu năm 2011, các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, tích cực, chủ động trong việc triển khai, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Phát động phong trào thi đua rộng khắp các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo bầu không khí dân chủ trong đời sống xã hội. Nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế các cửa khẩu, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, là nhân tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo. Con đường đi tới phía trước còn đó những sóng to, gió lớn. Nhưng lường trước được những khó khăn, nhất định chúng ta sẽ đến đích. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là động lực để chúng ta bước tiếp trên con đường đã chọn.

Năm mới, ý chí và nghị lực mới. Đón xuân Tân Mão với nhiều niềm tin và ước vọng. Chúc năm Tân Mão thiên thời, địa lợi cùng với quyết tâm lòng người thẳng đường đi tới, đem lại trái ngọt cho đời.

Lạng Sơn