Thứ sáu,  18/06/2021

Thư Chúc mừng năm mới

LSO-Nhân dịp năm mới - xuân Tân Mão 2011, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo lão thành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi nhà, mọi người hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.Năm 2010, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Lạng Sơn chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự cố gắng liên tục, sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, với sự quan tâm chỉ đạo và sự giúp đỡ to lớn của Trung ương, chúng ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ...

LSO-Nhân dịp năm mới – xuân Tân Mão 2011, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo lão thành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi nhà, mọi người hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Năm 2010, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Lạng Sơn chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự cố gắng liên tục, sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, với sự quan tâm chỉ đạo và sự giúp đỡ to lớn của Trung ương, chúng ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng khá. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường đáng kể. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá – thông tin, bảo vệ môi trường được chú trọng và tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tiến bộ. Chính trị – xã hội ổn định, an ninh – quốc phòng được tăng cường, biên cương được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2010, chúng ta đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, khẳng định những thành tựu rất quan trọng chúng ta đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong những năm tới, tạo ra khí thế mới, ý chí và quyết tâm mới, đảm bảo cho toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2010 – 2015.
Năm 2011, là năm có vị trí quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015). Bước sang năm mới, với niềm tin và quyết tâm mới, tôi tin tưởng và mong muốn rằng, trong năm 2011, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết, chủ động khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, huy động cao nhất các nguồn lực để đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực mới phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2011, tạo đà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

Xin chúc toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới.

Chúc mừng năm mới – Xuân Tân Mão 2011!

Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh