Thứ bảy,  19/06/2021

Mít-tinh kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội

* Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ * Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ dự * Đồng chí Phạm Quang Nghị đọc diễn văn * Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm trong cả nước Ngày 31-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2011).Tới dự, có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy...

* Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ * Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ dự * Đồng chí Phạm Quang Nghị đọc diễn văn * Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm trong cả nước Ngày 31-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2011).

Tới dự, có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị lão thành cách mạng.

Về phía TP Hà Nội, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, lực lượng vũ trang của Thủ đô đến dự.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị xúc động ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cách mạng Việt Nam. 81 năm trước, ngày 3-2-1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lúc đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng, là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước, cứu dân giữa lúc các phong trào đấu tranh do các văn thân, sĩ phu yêu nước đương thời lãnh đạo đang lâm vào bế tắc. Từ khi ra đời, nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Suốt chặng đường 81 năm qua, dù trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường cách mạng có lúc thăng trầm, song Đảng luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là: tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông – Nam Á, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập gắn liền với CNXH. Lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, giành những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, với những thắng lợi vĩ đại đã khẳng định hùng hồn đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chỉ có đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thật sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, chúng ta càng phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nguyện xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có phương thức lãnh đạo khoa học; có đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy; gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì nước, vì dân.

Diễn văn của đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nêu rõ: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng năm nay cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu dân, cứu nước. Với ý chí cứu nước mãnh liệt và lòng yêu thương nhân dân vô hạn, ngày 5-6-1911, từ cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã đặt chân lên bốn châu lục, 28 quốc gia để hoạt động cách mạng. Ở đâu, làm việc gì, Người cũng nung nấu quyết tâm giành lại cho được độc lập dân tộc, đưa nhân dân ta tới bến vinh quang ấm no, tự do, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Chúng ta mở đầu năm 2011 và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa: Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước năm năm (2011-2015)… Đây là những văn kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đòi hỏi chúng ta phải phát huy tốt những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cách mạng nước ta những năm qua, trong đó việc chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định thành công trong mỗi bước phát triển của cách mạng nước ta.

Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô vừa kết thúc năm 2010 trong niềm vui thắng lợi với những thành tựu to lớn. Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng 11%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đầu tư xã hội đạt hơn 175 nghìn tỷ đồng… Đặc biệt, thành phố đã cùng cả nước tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, khơi dậy và phát huy lòng tự hào dân tộc, để lại những ấn tượng, tình cảm rất tốt đẹp đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 được tổ chức thành công, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp. Bước sang năm 2011, Đảng bộ thành phố lựa chọn và chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện năm nhiệm vụ chủ yếu và hai khâu đột phá; quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 12 đến 13%, hoàn thành trước cả nước từ một đến hai năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về CNH, HĐH Thủ đô.

Tại lễ mít-tinh, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Hãn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và sinh viên, đảng viên trẻ Nguyễn Minh Hoàn (Đại học Bách khoa Hà Nội) phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu to lớn của Thủ đô và đất nước, lòng biết ơn và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Đội ngũ trí thức nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, rèn luyện và phấn đấu hết mình để cùng với các ngành, các cấp nỗ lực xây dựng đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, một xã hội đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước đó, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, do Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

* Ngày 31-1, các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam

TP Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức), Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Khu tưởng niệm các Vua Hùng (quận 9) và tham gia Lễ hội Bánh Tét tại Công viên Lịch sử – văn hóa dân tộc; dâng hương tại các bảo tàng: Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu các ngành, các cấp thành phố tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.

Theo Nhandan