Thứ ba,  22/06/2021

Quy hoạch phát triển giao thông vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 07/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển năm 2020 là 40-50 triệu tấn; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010 - 2020 là 15%/năm.Nội dung quy hoạch phát triển vận tải gồm phát triển năm hành lang vận tải chính của vùng: ven biển; Đà Nẵng - quốc lộ 1A - (quốc lộ 9 - Lao Bảo) và Đà Nẵng - quốc lộ 14B - 14D - Nam Giang; Đà Nẵng - Tây Nguyên; Dung Quất - Tây Nguyên; Quy Nhơn - Tây Nguyên. Nhu cầu vận tải toàn vùng đến năm 2020 là 101 triệu tấn hàng hóa và 185 triệu lượt hành khách. Về kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn thành tuyến cao tốcHuế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Bình Định; 70% số đường nông thôn được cứng hóa; xây dựng các tuyến đường sắt nhánh nối từ đường sắt quốc gia đến các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế....

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 07/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển năm 2020 là 40-50 triệu tấn; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010 – 2020 là 15%/năm.

Nội dung quy hoạch phát triển vận tải gồm phát triển năm hành lang vận tải chính của vùng: ven biển; Đà Nẵng – quốc lộ 1A – (quốc lộ 9 – Lao Bảo) và Đà Nẵng – quốc lộ 14B – 14D – Nam Giang; Đà Nẵng – Tây Nguyên; Dung Quất – Tây Nguyên; Quy Nhơn – Tây Nguyên. Nhu cầu vận tải toàn vùng đến năm 2020 là 101 triệu tấn hàng hóa và 185 triệu lượt hành khách. Về kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn thành tuyến cao tốc

Huế – Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Bình Định; 70% số đường nông thôn được cứng hóa; xây dựng các tuyến đường sắt nhánh nối từ đường sắt quốc gia đến các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế. Nâng cấp, mở rộng hệ thống cảng hàng không. Ưu tiên đầu tư các công trình như xây dựng mới các tuyến đường bộ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Cam Lộ – Túy Loan, nâng cấp mở rộng các quốc lộ 1A, 49, 49B, 24; mở rộng, nâng cấp và đầu tư chiều sâu các cảng biển Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Theo Nhandan