Chủ nhật,  28/05/2023

Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 15-2

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011, yêu cầu các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 15-2.Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành và địa phương phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ chi tiết cho các dự án, bảo đảm nguyên tắc tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành năm 2011, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong năm 2012; các dự án tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển nhanh của khu vực, vùng.Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc các khu vực có cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng do lũ bão gây ra trong năm 2010, các khu vực miền núi, khó khăn, vùng sâu xa, vùng dân tộc, vùng địa hình bị chia cắt. Không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục khởi công trong năm 2011; rà soát,...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011, yêu cầu các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 15-2.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành và địa phương phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ chi tiết cho các dự án, bảo đảm nguyên tắc tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành năm 2011, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong năm 2012; các dự án tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển nhanh của khu vực, vùng.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc các khu vực có cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng do lũ bão gây ra trong năm 2010, các khu vực miền núi, khó khăn, vùng sâu xa, vùng dân tộc, vùng địa hình bị chia cắt. Không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục khởi công trong năm 2011; rà soát, loại bỏ các dự án đã có trong danh mục đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định đầu tư hoặc không có điều kiện triển khai. Vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 chỉ bố trí cho phần điều chỉnh về chính sách so với quyết định đầu tư ban đầu như: tăng giá vật liệu, tiền lương, tiền công, tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng… Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cho phần điều chỉnh quy mô và mở rộng thêm các hạng mục của dự án so với Quyết định đầu tư ban đầu; không được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 đầu tư cho các hạng mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

Theo Nhandan