Thứ ba,  06/06/2023

Hơn 20 nghìn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Tết

Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, đã có hơn 20 nghìn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trong số đó, có hơn 10 nghìn lượt khách là người nước ngoài. Để phục vụ các tầng lớp nhân dân vào Lăng viếng Bác dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm nay, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đã chủ động trang trí, khánh tiết khu vực Quảng trường Ba Đình, chăm sóc bộ cây mai do UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng; cắt cử thêm cán bộ, chiến sĩ bảo đảm tiếp đón khách chu đáo, đồng thời đúng quy định của đơn vị. Những năm gần đây, nhân dân vào Lăng viếng Bác mỗi ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Số lượng khách quốc tế vào Lăng viếng Bác tăng từ ba đến bốn lần so với các năm trước...

Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, đã có hơn 20 nghìn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong số đó, có hơn 10 nghìn lượt khách là người nước ngoài. Để phục vụ các tầng lớp nhân dân vào Lăng viếng Bác dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm nay, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đã chủ động trang trí, khánh tiết khu vực Quảng trường Ba Đình, chăm sóc bộ cây mai do UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng; cắt cử thêm cán bộ, chiến sĩ bảo đảm tiếp đón khách chu đáo, đồng thời đúng quy định của đơn vị. Những năm gần đây, nhân dân vào Lăng viếng Bác mỗi ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Số lượng khách quốc tế vào Lăng viếng Bác tăng từ ba đến bốn lần so với các năm trước đây.

Theo Nhandan