Thứ năm,  06/10/2022

Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Huy Rứa giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Ðinh Thế Huynh giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 8-2, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao các Quyết định số 02 - QĐNS/T.Ư và số 03 - QĐNS/T.Ư của Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới đối với đồng chí Tô Huy Rứa và đồng chí Đinh Thế Huynh.Theo quyết định, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nay thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, để giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Chính trị cũng phân công đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân...

Ngày 8-2, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao các Quyết định số 02 – QĐNS/T.Ư và số 03 – QĐNS/T.Ư của Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới đối với đồng chí Tô Huy Rứa và đồng chí Đinh Thế Huynh.

Theo quyết định, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nay thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, để giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Chính trị cũng phân công đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Theo Nhandan