Thứ sáu,  28/01/2022

Gặp mặt báo chí đầu Xuân

Sáng 9-2, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan báo chí cả nước.Dự và chủ trì cuộc gặp mặt, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng chủ trì, có đồng chí Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư. Dự gặp mặt báo chí đầu Xuân, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: Nguyễn Bắc Son, Trần Văn Hằng, Vũ Ngọc Hoàng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cùng nhiều đồng chí nguyên là cán bộ lãnh...

Sáng 9-2, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan báo chí cả nước.

Dự và chủ trì cuộc gặp mặt, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng chủ trì, có đồng chí Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư. Dự gặp mặt báo chí đầu Xuân, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: Nguyễn Bắc Son, Trần Văn Hằng, Vũ Ngọc Hoàng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cùng nhiều đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những đóng góp xứng đáng của các cơ quan báo chí và các nhà báo trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Các cơ quan báo chí đã làm tròn nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XI của Đảng. Đồng chí mong muốn báo chí nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thông tin toàn diện, kịp thời, sâu sắc hơn nữa phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ý kiến nêu rõ: Đại hội XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo là khẩn trương, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể thiết thực; làm cho các quan điểm, chủ trương, đường lối, quyết sách do Đại hội XI của Đảng đề ra thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Đồng chí chúc các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tiếp tục hoàn thành sứ mạng vẻ vang của báo chí cách mạng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá khái quát tình hình nhiệm vụ tuyên truyền Mừng Xuân, Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh trong dịp Tết Tân Mão vừa qua của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình trong cả nước.

Theo Nhandan