Chủ nhật,  23/01/2022

ÐIỆN MỪNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được Điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước:Tổng thống Ấn Độ P.Pa-tin; Chủ tịch Quốc hội Xin-ga-po A.Ta-mu-gi; Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Bê-la-rút V.An-đrây-xéc-chen-cô; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản C.Si-i; Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Gan-đi; Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng 'Nước Nga thống nhất' V.B.Grư-dơ-nốp; Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va V.Phi-líp; Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cánh tả Ba Lan G.Na-pi-ê-ran-xki; Tổng Bí thư Đảng Tiền phong Nhân dân Cô-xta Ri-ca H.V.Ca-bô-nen; Tổng Thư ký Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á - Phi N.A.R.Hu-xên; Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác xít S.I-ê-chu-ri; Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại Đảng Liên minh Cách mạng Quốc gia Goa-tê-ma-la L.A.R.Men-đét; Ủy viên Trung ương phụ trách quan hệ quốc tế Đảng Lao động Thụy Sĩ...

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được Điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước:

Tổng thống Ấn Độ P.Pa-tin; Chủ tịch Quốc hội Xin-ga-po A.Ta-mu-gi; Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Bê-la-rút V.An-đrây-xéc-chen-cô; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản C.Si-i; Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Gan-đi; Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng &#39Nước Nga thống nhất&#39 V.B.Grư-dơ-nốp; Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc – Mô-ra-va V.Phi-líp; Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cánh tả Ba Lan G.Na-pi-ê-ran-xki; Tổng Bí thư Đảng Tiền phong Nhân dân Cô-xta Ri-ca H.V.Ca-bô-nen; Tổng Thư ký Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á – Phi N.A.R.Hu-xên; Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác xít S.I-ê-chu-ri; Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại Đảng Liên minh Cách mạng Quốc gia Goa-tê-ma-la L.A.R.Men-đét; Ủy viên Trung ương phụ trách quan hệ quốc tế Đảng Lao động Thụy Sĩ A.Vai.

Theo Nhandan