Chủ nhật,  23/01/2022

Bắc Giang thông báo nhanh kết quả Ðại hội XI của Ðảng

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, ngay sau khi Đại hội lần thứ XI của Đảng kết thúc thắng lợi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức thông báo nhanh cho hơn 50 báo cáo viên cấp tỉnh và bí thư, phó bí thư 15 Đảng bộ trực thuộc.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã biên soạn tài liệu giới thiệu thành phần và hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ Bắc Giang tham gia Đại hội XI của Đảng. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đã nhanh chóng triển khai thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XI đến tất cả cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào thời gian...

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, ngay sau khi Đại hội lần thứ XI của Đảng kết thúc thắng lợi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức thông báo nhanh cho hơn 50 báo cáo viên cấp tỉnh và bí thư, phó bí thư 15 Đảng bộ trực thuộc.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã biên soạn tài liệu giới thiệu thành phần và hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ Bắc Giang tham gia Đại hội XI của Đảng. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đã nhanh chóng triển khai thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XI đến tất cả cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào thời gian tới.

Theo Nhandan