Thứ bảy,  03/06/2023

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Ngày 11-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, cho lãnh đạo MTTQ các địa phương trong cả nước.Các đại biểu đã được giới thiệu nội dung Thông tri của MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và hướng dẫn cụ thể quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và ứng cử đại biểu HĐND. Tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử cần thực hiện tốt từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thật sự dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tham...

Ngày 11-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, cho lãnh đạo MTTQ các địa phương trong cả nước.
Các đại biểu đã được giới thiệu nội dung Thông tri của MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và hướng dẫn cụ thể quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và ứng cử đại biểu HĐND. Tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử cần thực hiện tốt từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thật sự dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tham gia với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử. Đối với những địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, thì Mặt trận phối hợp UBND cùng cấp để thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, cơ sở…
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu ý kiến, nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2011. Để bảo đảm cuộc bầu cử thành công, vai trò của MTTQ là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng của MTTQ Việt Nam cần hoàn thiện các văn bản hướng dẫn. MTTQ các địa phương cần triển khai ngay công tác tập huấn các văn bản hướng dẫn của Trung ương, quán triệt cho MTTQ các cấp nắm chắc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao…
Theo Nhandan