Thứ ba,  27/02/2024

Xuân mới vững niềm tin

Xuân về, tết đến, đất trời giao hòa chào đón sắc xuân, lòng người hân hoan, phơi phới niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Nhâm Dần 2022 đi qua với bao khó khăn, thách thức, tác động không thuận đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đầu năm, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh chóng trên diện rộng. Thêm vào đó, thời tiết biến động khó lường, mưa lớn diễn ra gây lũ lụt cục bộ tại một số địa bàn, dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiếp diễn nhỏ lẻ ở một số nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sát sao của Đảng bộ, chính quyền, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh đều đạt những kết quả quan trọng, nổi bật. 18/18 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra trong năm đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Trong phát triển kinh tế, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh gắn với chuyển đổi số. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, đem lại những đổi thay tích cực.

Song hành với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng phát huy hiệu quả. Chương trình chuyển đổi số được tổ chức thực hiện toàn diện, rộng khắp và đạt kết quả cao, tỉnh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số và các nền tảng trên quy mô toàn tỉnh. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, năng suất lao động có bước tiến mới.

Cùng với những thành quả kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tập trung chỉ đạo, tạo những chuyển biến rõ nét, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực. Tỉnh thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vai trò của tổ chức đảng luôn được củng cố, phát huy với nhiều đổi mới, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả tích cực ấy là tiền đề, là nền tảng vững chắc để năm 2023 toàn tỉnh tiếp đà tiến lên bắt nhịp xu hướng phát triển xanh và bền vững. Từ chủ trương, chiến lược được hoạch định rõ ràng, tỉnh đề ra lộ trình và kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển đảm bảo tính toàn diện song cũng nhấn trọng tâm, trọng điểm nhằm khai thác và phát huy tối đa lợi thế địa bàn, đồng thời khơi dậy và tranh thủ nguồn nội lực trong Nhân dân làm bàn đạp tạo sức bật mới.

Năm 2023, trên cơ sở xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh cũng đề ra những giải pháp thực hiện một cách bài bản, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tập trung thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội để làm nền móng cho phát triển nhanh và bền vững.

Năm Nhân Dần đã khép lại, xuân Quý Mão mở ra với bao điều tốt đẹp đang ở phía trước. Đây cũng chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh cùng ra sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Xuân mới đã về, toàn tỉnh vững tin cùng cả nước tiến bước trong “hành trình xuân”.

LẠNG SƠN