Thứ sáu,  28/01/2022

Thanh Hóa, Bắc Giang triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Ngày 13-2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 50-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.Các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, các thông tư, văn bản hướng dẫn của T.Ư về tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; dự thảo số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu; quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và những người ứng cử đại biểu HĐND. Tỉnh cũng đã ban hành các chỉ thị, thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cùng các tiểu ban chuyên môn, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng...

Ngày 13-2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 50-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, các thông tư, văn bản hướng dẫn của T.Ư về tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; dự thảo số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu; quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và những người ứng cử đại biểu HĐND. Tỉnh cũng đã ban hành các chỉ thị, thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cùng các tiểu ban chuyên môn, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND để người dân nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan quyền lực của dân, do dân, vì dân. Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương &#39người tốt, việc tốt&#39, khích lệ, động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Mặt khác, cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự, thực hiện đúng luật, đúng các bước, quy trình lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH, HĐND các cấp; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan, nâng cao chất lượng tiếp dân. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản, mua sắm, sử dụng tài sản công; chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Các cơ quan liên quan tổ chức việc phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bầu cử; tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trước mắt và các chương trình công tác trọng tâm của tỉnh.

* Sáng 13-2, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/T.Ư ngày 5-1-2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tới các cán bộ chủ chốt ở tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Đến dự, có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Các đại biểu dự hội nghị được phổ biến, quán triệt tinh thần, nội dung của Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chỉ thị số 3 ngày 11-2-2011 của Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo cuộc bầu cử ở tỉnh; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; công bố Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016; Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang về tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Các cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Giang còn được giới thiệu, thông tin về quy trình, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; về Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND…

Theo Nhandan