Thứ năm,  07/12/2023

Tăng cường hợp tác giữa Ðảng CS Việt Nam với Ðảng NDCM Lào

Chiều 12-2, tại trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang thông báo về kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào Thông điệp, Thư cảm ơn, lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng chí đã thông báo với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào về kết quả tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ...

Chiều 12-2, tại trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang thông báo về kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào Thông điệp, Thư cảm ơn, lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng chí đã thông báo với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào về kết quả tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010, và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và toàn thể dân tộc trong việc tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển đường lối đổi mới của Đảng, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Bình Quân cũng trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cử Đặc phái viên sang thông báo kịp thời cho lãnh đạo Đảng NDCM Lào về kết quả của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng; nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí nồng nhiệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khóa XI và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của

Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cũng thông báo với đồng chí Hoàng Bình Quân về quá trình chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng NDCM Lào và không khí phấn khởi của nhân dân Lào chờ đón sự kiện trọng đại này của Đảng và đất nước Lào.

Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào rất coi trọng và sẽ không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí nhờ đồng chí Hoàng Bình Quân chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam; đồng chí đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp. Đồng chí cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.

* Cùng ngày tại Viêng Chăn, đồng chí Đặc phái viên Hoàng Bình Quân đã có cuộc hội đàm với đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo Nhandan