Chủ nhật,  16/01/2022

Các tỉnh Ðồng Nai, Thái Bình thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Chiều 14-2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016.Theo quyết định của UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử QH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai gồm 31 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Chí Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Thay mặt Ủy ban bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử nêu rõ, cuộc bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp để nhân dân cả nước và Đồng Nai phát huy quyền làm chủ. Do vậy, Ủy ban bầu cử của tỉnh sẽ thực hiện công tác bầu cử đúng theo yêu cầu chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu ý kiến tại lễ công bố, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ủy ban bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu...

Chiều 14-2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo quyết định của UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử QH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai gồm 31 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Chí Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Thay mặt Ủy ban bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử nêu rõ, cuộc bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp để nhân dân cả nước và Đồng Nai phát huy quyền làm chủ. Do vậy, Ủy ban bầu cử của tỉnh sẽ thực hiện công tác bầu cử đúng theo yêu cầu chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu ý kiến tại lễ công bố, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ủy ban bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND, để người dân nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan quyền lực của dân, do dân, vì dân. Đối với các ngành, các cấp, bên cạnh các nhiệm vụ về kinh tế – xã hội, cần xác định công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai trong năm nay. Ngay sau lễ công bố, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã có cuộc họp đầu tiên phân công nhiệm vụ tới các thành viên.
* Sáng 14-2, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 192 của Thủ tướng Chính phủ về việc lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử của tỉnh và kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; các văn bản về quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Đồng chí Phạm Văn Sinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và yêu cầu phải xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử cho cụ thể, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; người tham gia công tác bầu cử phải có năng lực, trình độ để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm cơ cấu, chất lượng đại biểu để thật sự là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các ngành, các địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo đảm công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.


Theo Nhandan