Thứ ba,  25/01/2022

MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng

* TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của ĐảngNgày 14-2 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa VIII), đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2010 và xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xác định chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2011. Tới dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư. Sau phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng thông báo kết quả và những nội dung chủ yếu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Các đại biểu...

* TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Ngày 14-2 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa VIII), đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2010 và xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xác định chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2011. Tới dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư.
Sau phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng thông báo kết quả và những nội dung chủ yếu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác Mặt trận năm 2010, dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2011; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nghe báo cáo công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó khẳng định MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Đặc biệt là thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' Cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư' &#39Ngày vì người nghèo&#39 và &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới…
* Ngày 14-2, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hơn 500 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND, MTTQ thành phố, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các quận, huyện về dự.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo về quá trình chuẩn bị, các bước tiến hành, những điểm mới về nội dung và kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thành ủy chỉ đạo sau Hội nghị các đảng bộ trực thuộc có kế hoạch tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong xã hội. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, các đảng bộ vận dụng xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tế của địa phương, đơn vị, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.


Theo Nhandan