Thứ năm,  27/01/2022

Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội năm 2011

Ngày 14-2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.Năm 2011, thành phố đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 12% trở lên; kim ngạch xuất khẩu tăng 14%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng từ 19 đến 20%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với chỉ tiêu được giao; tăng thêm 16 đơn vị phường (xã, thị trấn) đạt chuẩn quốc gia về y tế và 80 trường học đạt chuẩn quốc gia. 137 nghìn lao động được tạo việc làm mới... Thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai bảy nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu nêu trên. Đó là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển bền vững; bảo đảm tốt an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội,...

Ngày 14-2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội năm 2011. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
Năm 2011, thành phố đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 12% trở lên; kim ngạch xuất khẩu tăng 14%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng từ 19 đến 20%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với chỉ tiêu được giao; tăng thêm 16 đơn vị phường (xã, thị trấn) đạt chuẩn quốc gia về y tế và 80 trường học đạt chuẩn quốc gia.
137 nghìn lao động được tạo việc làm mới… Thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai bảy nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu nêu trên. Đó là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển bền vững; bảo đảm tốt an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu đô thị, nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị; quan tâm cải thiện chất lượng môi trường; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…


Theo Nhandan