Thứ sáu,  21/01/2022

Văn phòng TW Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2011

Sáng 15/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.Năm 2011, Văn phòng Trung ương tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI trong Đảng và trong nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Văn phòng chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công phục vụ các hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung...

Sáng 15/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Năm 2011, Văn phòng Trung ương tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI trong Đảng và trong nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Văn phòng chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công phục vụ các hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, xây dựng chương trình làm việc năm 2011 và chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng chương trình và tham gia phục vụ tốt các Hội nghị Trung ương (khóa XI) tổ chức trong năm 2011, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cuộc làm việc của các đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương theo dõi sát và phản ánh tình hình các cấp ủy địa phương, các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Văn phòng phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm công tác chuyên môn, hậu cần phục vụ Trung ương và các ban đảng Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Trương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2010.

Phát huy tốt truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tham mưu, giúp việc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Đại hội XI của Đảng thành công tốt đẹp.

Văn phòng đã chủ động và bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa X để tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2010 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tinh thần năng động, mạnh dạn, chủ động kiến nghị, thiết kế chương trình làm việc sát, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Công tác nghiên cứu, thẩm định các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đi vào nền nếp hơn, các lĩnh vực tham gia được mở rộng và đóng góp được nhiều ý kiến tốt. Việc kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết được chú trọng và có chất lượng hơn. Một số đề án, báo cáo được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì đã thực hiện có chất lượng. Công tác phục vụ các Hội nghị Trung ương, các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư triệu tập… đảm bảo kịp thời, chu đáo. Hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp hơn, chất lượng công tác ngày càng cao…

Tán thành với phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Văn phòng Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh năm nay là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, là năm sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, hoạt động của các cơ quan lãnh đạo Đảng, của các lãnh đạo cấp cao của Đảng sẽ tăng lên rất nhiều. Văn phòng Trung ương Đảng cần tập trung tham mưu, đề xuất những vấn đề cần được đưa vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; giúp Trung ương xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI và chương trình làm việc năm 2011 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo việc tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiện quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Văn phòng Trung ương tham mưu, giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Văn phòng Trung ương nghiên cứu, nắm chắc các nguồn thông tin để tham mưu trong xây dựng chương trình, tổ chức làm việc khoa học hợp lý cho các cơ quan lãnh đạo và các vị lãnh đạo.

Văn phòng Trung ương nắm chắc tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ở các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương để phản ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời. Văn phòng bảo đảm các điều kiện làm việc cho cơ quan lãnh đạo của Đảng, các ban Đảng với tinh thần chủ động, tích cực, có chất lượng cao.

Tại hội nghị, Văn phòng Trung ương tổ chức trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.

Theo vietnamplus.vn