Thứ ba,  03/10/2023

Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Sáng 15-2, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.Các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, động viên mọi cử tri tự giác, chủ động tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự cho...

Sáng 15-2, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, động viên mọi cử tri tự giác, chủ động tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự cho việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu hiệp thương những người ra ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; làm tốt việc tổng kết hoạt động của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ vừa qua; gắn công tác bầu cử với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

* Sáng 15-2, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đã quán triệt đến các đại biểu chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa VIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử T.Ư về triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, các hướng dẫn cơ cấu thành phần và số lượng đại biểu; việc sử dụng kinh phí cho bầu cử, công tác nhân sự đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời công bố quyết định thành lập đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh.

* Sáng 15-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và quán triệt Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 192 của Thủ tướng Chính phủ về việc lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kế hoạch triển khai và các văn bản về quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, gồm 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

* Ngày 15-2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị tập trung quán triệt Chỉ thị 50-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về &#39Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016&#39 và các chỉ thị, kế hoạch văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Hội nghị nhấn mạnh việc cần thiết trước mắt là triển khai tốt kế hoạch, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp lần này của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử và triển khai công tác nhân sự, việc lựa chọn, giới thiệu đại biểu ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp cần thể hiện dân chủ, đúng luật…

Các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bầu cử. Chú trọng công tác an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả tốt.

* Ngày 14-2, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, gồm 23 thành viên, do đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Theo Nhandan