Thứ năm,  07/12/2023

Ðóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô

Ngày 15-2, tiếp tục Phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô.Đa số ý kiến phát biểu của các đại biểu tán thành việc đặt ra một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Hà Nội để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy thế mạnh nhằm xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô xứng đáng là bộ mặt của cả nước. Đại biểu Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH bày tỏ sự đồng tình với quy định về danh hiệu vinh dự Công dân danh dự Thủ đô. Đây là một hình thức khen thưởng, nhằm vinh danh đối với những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô nhằm ghi nhận sự đóng góp của cá nhân, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về nội dung của dự thảo luật, đặc biệt là những cơ chế chính sách đặc thù cụ...

Ngày 15-2, tiếp tục Phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô.

Đa số ý kiến phát biểu của các đại biểu tán thành việc đặt ra một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Hà Nội để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy thế mạnh nhằm xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô xứng đáng là bộ mặt của cả nước. Đại biểu Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH bày tỏ sự đồng tình với quy định về danh hiệu vinh dự Công dân danh dự Thủ đô. Đây là một hình thức khen thưởng, nhằm vinh danh đối với những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô nhằm ghi nhận sự đóng góp của cá nhân, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về nội dung của dự thảo luật, đặc biệt là những cơ chế chính sách đặc thù cụ thể được đề xuất trong dự thảo luật còn chưa rõ ràng, cụ thể, chưa thật sự có tính đặc thù. Nhiều đại biểu cũng đề nghị, việc xây dựng Luật Thủ đô phải trên cơ sở thật sự là cơ chế, chính sách đặc thù mà với các quy định của pháp luật hiện hành thì không thể giải quyết được những vấn đề đặt ra cho Thủ đô. Các cơ chế, chính sách đặt ra phải bảo đảm tính ổn định, hợp lý, khả thi và trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH đề nghị, Ban soạn thảo cân nhắc quy định trong nội thành không xây dựng mới, mở rộng diện tích, quy mô giường bệnh của các bệnh viện T.Ư hiện có, vì không phù hợp với lộ trình phát triển ngành y tế trong tương lai. Đại biểu Trương Thị Mai cũng đề nghị nghiên cứu kỹ chính sách cho người lao động nhập cư, bởi quy định như trong dự thảo luật sẽ tạo nên sự phân biệt đối với lao động nhập cư, trong khi đây là lực lượng có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội.

Trước thực tế một số quy định trong dự thảo luật còn vướng so luật hiện hành, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, Hà Nội là Thủ đô, cho nên cần có chính sách đặc thù. Trong quá trình xây dựng Luật có thể có những quy định khác với luật hiện hành nhưng không được trái với Hiến pháp. Những quy định trái với Hiến pháp sẽ được kiên quyết loại bỏ.

Theo Nhandan