Thứ bảy,  03/06/2023

Bộ Quốc phòng triển khai các hoạt động năm 2011 của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 15-2, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế - Bộ Quốc phòng năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.Năm 2010, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho Bộ chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp quân đội triển khai thực hiện nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng trên các nội dung như: tuyên truyền, xây dựng cơ chế chính sách, phối hợp tham gia các chương trình hợp tác của Nhà nước, tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự, đối ngoại quân sự... Các hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân về hội nhập kinh tế quốc tế.Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Hội nghị xác định một số nội dung chính, trong đó tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng và nội dung,...

Ngày 15-2, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế – Bộ Quốc phòng năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2010, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho Bộ chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp quân đội triển khai thực hiện nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng trên các nội dung như: tuyên truyền, xây dựng cơ chế chính sách, phối hợp tham gia các chương trình hợp tác của Nhà nước, tổ chức các hội nghị quốc phòng – quân sự, đối ngoại quân sự… Các hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân về hội nhập kinh tế quốc tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Hội nghị xác định một số nội dung chính, trong đó tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng và nội dung, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước; xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch triển khai chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2011; tổ chức tập huấn, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị…

* Ngày 15-2, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện năm 2010. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2010, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện; duy trì các chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước và trong quá trình huấn luyện. Kết quả, các lớp tập huấn 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, từ 78 đến 86% khá, giỏi. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới có nhiều tiến bộ, các nội dung kiểm tra về chính trị, quân sự, công tác hậu cần và kỹ thuật đều đạt khá… Năm 2011, toàn quân tiếp tục quán triệt phương châm huấn luyện &#39Cơ bản, thiết thực, vững chắc&#39, coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ.

Hội nghị đã đề ra biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện chiến đấu, công tác huấn luyện năm 2011.

Theo Nhandan