Thứ hai,  24/01/2022

Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Ngày 16-2, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu đại biểu HĐND các cấp. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.Các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương và của thành phố về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Để triển khai công tác bầu cử, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử do đồng chí Phạm Quang Nghị làm Trưởng ban; thành lập Ủy ban Bầu cử do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm Chủ tịch Ủy ban; đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử...Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Đây là lần đầu nước ta thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời với bầu cử...

Ngày 16-2, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu đại biểu HĐND các cấp. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương và của thành phố về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Để triển khai công tác bầu cử, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử do đồng chí Phạm Quang Nghị làm Trưởng ban; thành lập Ủy ban Bầu cử do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm Chủ tịch Ủy ban; đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Đây là lần đầu nước ta thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời với bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Việc tiến hành bầu cử diễn ra trong cùng một ngày có những thuận lợi như: Tiết kiệm thời gian, kinh phí… cũng có những khó khăn như công việc phải chuẩn bị nhiều hơn, tiến độ gấp hơn.

Vì vậy, các cấp, các ngành cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tích cực, chu đáo, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, phấn khởi và thành công tốt đẹp. Các đơn vị cần đẩy mạnh những phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm nhằm tổ chức tốt hội nghị hiệp thương. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, chú trọng mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu cán bộ để góp phần nâng cao chất lượng HĐND các cấp…

* Sáng 16-2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016, do đồng chí Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban; UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016, do đồng chí Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, các bộ phận liên quan nắm chắc và triển khai ngay các văn bản bầu cử, tổ chức hội nghị tập huấn bầu cử, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử vào ngày 22-5. Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 phải bảo đảm thực hiện dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

* Ngày 16-2, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 50-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Đương yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, thực hiện đúng luật, đúng các bước, quy trình lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan, nâng cao chất lượng tiếp dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

* Ngày 16-2, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Kiểm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh phải xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử cụ thể; đại biểu được giới thiệu phải bảo đảm cơ cấu, chất lượng, thật sự là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

* Ngày 16-2, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải yêu cầu: các cấp, các ngành chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai chu đáo các nội dung về công tác bầu cử nhằm làm cho cán bộ, nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử; tiến hành tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương; tạo điều kiện để những người ứng cử đối thoại, giao lưu trực tiếp với nhân dân; ngăn chặn sự lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, làm trái đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

* Ngày 16-2, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy đã quán triệt đến các đại biểu các văn bản của Trung ương và địa phương về bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng chí Trần Đình Thành nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từng cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo có số lượng thích hợp để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, nhằm tổ chức bầu cử đúng pháp luật, thật sự dân chủ, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm trở thành ngày hội của toàn dân.

* Ngày 16-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về triển khai công tác bầu cử.

* Trước đó, tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Cà Mau đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử và thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Nhandan