Thứ tư,  26/01/2022

Chủ động thích nghi, ứng phó tích cực với biến đổi khí hậu

Sáng 16-2 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự cuộc họp có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; lãnh đạo các bộ, ngành và một số nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực.Các báo cáo, tham luận từ các bộ, ngành liên quan về thiên tai, một số dấu hiệu ảnh hưởng ngày càng rõ nét của BĐKH đối với Việt Nam, cho thấy, đã đến lúc Việt Nam phải tính tới cả những kịch bản ảnh hưởng của BĐKH xấu hơn nhiều so các dự báo trước đây. Chẳng hạn với nền nhiệt độ cao hơn 2,5oC thì khả năng nước biển sẽ dâng lên tới 2 m trong vòng 100 năm tới. Những năm qua, thiên tai tác động cực đoan hơn, nước biển dâng và địa chất thay đổi (nguy cơ động đất, sóng thần có tần suất, cường độ cao hơn). Việt...

Sáng 16-2 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự cuộc họp có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; lãnh đạo các bộ, ngành và một số nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực.

Các báo cáo, tham luận từ các bộ, ngành liên quan về thiên tai, một số dấu hiệu ảnh hưởng ngày càng rõ nét của BĐKH đối với Việt Nam, cho thấy, đã đến lúc Việt Nam phải tính tới cả những kịch bản ảnh hưởng của BĐKH xấu hơn nhiều so các dự báo trước đây. Chẳng hạn với nền nhiệt độ cao hơn 2,5oC thì khả năng nước biển sẽ dâng lên tới 2 m trong vòng 100 năm tới. Những năm qua, thiên tai tác động cực đoan hơn, nước biển dâng và địa chất thay đổi (nguy cơ động đất, sóng thần có tần suất, cường độ cao hơn). Việt Nam cần phải tiến hành đồng bộ các chương trình: Chương trình giảm nhẹ được triển khai dài hạn cùng với các chương trình ứng phó, thích ứng cấp bách, phân chia theo giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cấp bách nhất là phải sớm có đánh giá mới về các kịch bản biến đổi khí hậu, làm tiền đề xem xét, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, các dự án giao thông, di dân, đê biển, xây dựng công nghiệp… đặc biệt là hai dự án lớn về cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng – hai vựa lúa chính của đất nước.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chủ động ứng phó với BĐKH nhằm bảo vệ nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững và tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ BĐKH, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất là những chính sách trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng cũng nêu rõ chủ trương &#39nội lực là chính, chủ động kết hợp, tranh thủ tối đa vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ quốc tế, các thỏa thuận từ các hội nghị quốc tế&#39. Theo đó, Việt Nam vừa phải chủ động thích nghi, vừa ứng phó tích cực và linh hoạt về giải pháp đối với từng lĩnh vực, từng khu vực. Đối với từng ngành cũng vậy, có những quy hoạch, công nghệ phải bỏ ngay, hoặc bỏ có lộ trình, xây dựng kế hoạch thay thế, chuyển đổi công nghệ sản xuất. Thủ tướng giao các ngành, các địa phương sớm có báo cáo để tổng hợp thành các kịch bản, chương trình ứng phó BĐKH toàn quốc. Từ đó xây dựng, ban hành Chiến lược quốc gia về BĐKH của Việt Nam, cùng với các chiến lược phát triển xanh, chiến lược hỗ trợ với BĐKH…

Theo Nhandan