Chủ nhật,  25/09/2022

Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp

Ngày 17-2, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.Để chuẩn bị thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 11-2, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử; yêu cầu các cấp ủy đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quán triệt trong toàn Đảng bộ, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Trước đó, ngày 14-2, UBND thành phố ban hành...

Ngày 17-2, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 11-2, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử; yêu cầu các cấp ủy đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố quán triệt trong toàn Đảng bộ, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Trước đó, ngày 14-2, UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

* Sáng 17-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt và triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Để triển khai công tác bầu cử, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của năm 2011 và đề nghị các cấp ủy, chính quyền phải xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử gắn với chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân thắng lợi.

* Ngày 17-2, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã quán triệt tới các đại biểu các văn bản của Trung ương và của tỉnh về bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Sáng Vang yêu cầu các cấp, các ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, gắn công tác bầu cử với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nhiệm vụ chính trị địa phương.

* Ngày 17-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kế hoạch triển khai cuộc bầu cử của tỉnh; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016… để triển khai công tác bầu cử, tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử; tổ chức tập huấn về công tác bầu cử cho cán bộ MTTQ các cấp.

* Ngày 17-2, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 50-CT/T.Ư của Bộ Chính trị, về triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành có liên quan và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần triển khai nghiêm túc các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 22-5-2011 theo đúng các văn bản hướng dẫn của T.Ư. Ban chỉ đạo các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở, bảo đảm cho cuộc bầu cử thắng lợi.

* Ngày 17-2, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản, nội dung của Trung ương và địa phương về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh về tầm quan trọng công tác lãnh đạo cuộc bầu cử. Thành ủy TP Cần Thơ đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử gồm 23 thành viên, do đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban.

* Chiều 17-2, Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp công bố quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016, gồm 23 thành viên, do đồng chí Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm chủ tịch. Cuộc họp cũng thông qua các dự thảo kế hoạch về thời gian, địa điểm làm việc của Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành viên; kế hoạch triển khai công tác bầu cử; lịch, thời gian tiến hành bầu cử.

* Ngày 17-2, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị đã triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ cần nêu cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật.

* Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác bầu cử QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Cuộc họp đã thống nhất thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng để tổ chức việc bầu cử QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

* Chiều 17-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, MTTQ tỉnh Hải Dương tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, trọng tâm là nắm vững nội dung các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thật sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác cán bộ. Đại biểu được giới thiệu phải là những người có phẩm chất chính trị, có lối sống trong sáng lành mạnh và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Theo Nhandan